புத்தாக்கம்: தற்காப்பு அமைச்சு, ஆயுதப் படைகளுக்கு $164 மில்லியன் மிச்சம்

தற்காப்பு அமைச்சுக்கும் சிங்கப் பூர் ஆயுதப்படைகளுக்கும் புத் தாக்கம் காரணமாக இந்த ஆண்டு $164 மில்லியன் மிச்ச மாகியிருக்கிறது. இது சென்ற ஆண்டு அளவைவிட 16% அதிகம். இரண்டாம் தற்காப்பு அமைச்சர் ஓங் யி காங் இத்த கைய புத்தாக்கங்களின் முக்கியத் துவத்தை வலியுறுத்தினார். அன்றாட முயற்சிகளில் தற் காப்பு அமைச்சின் உற்பத்தித் திறன், புத்தாக்க நாள் 2016 விருது (பிரைட்) வழங்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது. மரினா பே சேண்ட்ஸ் காட்சிக்கூடம், மாநாட்டு நிலையத்தில் நடந்த அந்த நிகழ்ச்சியில் ஓங் பேசினார்.

இந்த விருது வழங்கும் நடைமுறை 35 ஆண்டு காலமாக அமலில் இருந்து வருகிறது. தற்காப்பு அமைச்சிலும் சிங்கப்பூர் ஆயுதப்படைகளிலும் உன்னதம், புத்தாக்கம், உற்பத்தித் திறன் மேம்பாட்டுக் கலாசாரத்தை இந்த விருது இயக்கம் மேம் படுத்துகிறது.

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

மின்ஸ்கூட்டர் தடை: பாதிக்கப்பட்ட உணவு விநியோக ஓட்டுநர்களுக்கு ஆதரவாக 100க்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் குரல் கொடுத்துள்ளனர். (படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்)

18 Nov 2019

உணவு விநியோக ஓட்டுநர்களுக்கு மாணவர்கள் ஆதரவுக் குரல்

‘கியட் ஹொங் குளோஸ்’ (Keat Hong Close) பகுதியில் அமைந்திருக்கும் புளோக் 805ல் இருக்கும் தடுப்பு வேலி ஒன்றில் டாக்சி மோதிய சம்பவம் படங்கள்: ஸ்டாம்ப்

18 Nov 2019

தடுப்பு வேலியில் மோதிப் பெண் டாக்சி ஓட்டுநரும் பயணியும் காயம்

தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டுவர உழைக்கும் தீயணைப்பு வீரர்கள் (படங்கள்: சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை/ ஃபேஸ்புக்)

18 Nov 2019

தை செங் எம்ஆர்டி நிலையம் அருகே தீ