சாங்கி பயணிகள் வருகை அதிகரிப்பு

சாங்கி விமான நிலையம் இவ்வாண்டின் முதல் காலாண்டில் 15 மில்லியன் பயணிகளைக் கையாண்டது. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் அது 4.7 விழுக்காடு அதிகம். கடந்த மாதம், உலகின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் சிங்கப்பூருக்கு வந்த பயணிகளின் எண்ணிக்கை உயர்ந்தது. சாங்கி விமான நிலையத்திற்கு கடந்த மாதம் 5.11 மில்லியன் பயணிகள் வருகையளித்தனர். கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இது 4.3 விழுக்காடு அதிகம்.

குறிப்பாக சீனா, இந்தியா ஆகிய நாடுகளிலிருந்து இங்கு வந்த பயணிகளின் எண்ணிக்கை ஆக அதிக ஏற்றம் கண்டது. ஆண்டு அடிப்படையில் இவ்வாண்டு முதல் காலாண்டில் விமானப் பயணங்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு விழுக்காடு அதிகரித்து 90,540 ஆனது. சாங்கி விமான நிலையம் கையாண்ட சரக்கின் எடை 6.2 விழுக்காடு உயர்ந்து 494,180 டன் ஆகப் பதிவானது.