மின்னிலக்க யுகத்தில் நூலகத்தின் முக்கியம்

மின்னிலக்க யுகத்தில் புத்தகங்களை வாசிக்க மக்களுக்கு உதவக்கூடிய வகையில் நூலகங்களும் மின்னிலக்கமயமாகின்றன. வாசகர்கள் புத்தகங்களையும் செய்தித்தாட்களையும் சஞ்சிகைகளையும் கையடக்கச் சாதனங்களில் எங்குவேண்டு மானாலும் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இப்போது இருக்கிறது. இதற்கு வசதியாக தேசிய நூலக வாரியம் இரண்டு இலவச செயலிகள் மூலம் மின்னிலக்க புத்தக வசதிகளை வழங்குகிறது. ‘என்எல்பி மொபைல் அப்’ என்ற ஒரு செயலியைப் பயன்படுத்தி வாசகர்கள் புத்தகங்களைக் கடன் வாங்கலாம். நூலக திட்டங்களில் பதியலாம். கட்டணத்தைக்கூட செலுத்தலாம். ‘பிரஸ்ரீடர் அப்’ என்ற செயலி மூலம் வாசகர்கள் உலகம் முழுவதையும் சேர்ந்த 6,000க்கும் அதிக செய்தித்தாட்களையும் சஞ்சிகைகளையும் படிக்கலாம். செங்காங், புக்கிட் பாஞ்சாங் பொது நூலகங்கள் மின்னிலக்க புத்தகங்களையும் காகிதப் புத்தகங்களையும் காட்சிக்கு ஒன்றாக வைத்து உள்ளதை மின்னிலக்க செயலிகள் மூலம் காணலாம்.

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

‘ஸ்டூண்ட்- ரன் பார்க்’ நடவடிக்கையில் சுமார் 40 மாணவர்கள் ஈடுபட்டனர். வகுப்பில் கற்றவற்றை நடைமுறைப்படுத்திப் பார்த்ததுடன் பல்வேறு புதுமைகளையும் அவர்கள் கையாண்டனர். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

13 Nov 2019

மாணவர்கள் நிர்வகிக்கும் பூங்கா திட்டம் விரிவடைகிறது

ஜூரோங்கில் உள்ள ஜாலான் டெருசனில் வீசப்பட்ட பொருட்கள். படம்: தேசிய சுற்றுப்புற வாரியம்

13 Nov 2019

பொது இடத்தில் சாமான்களை வீசியவருக்கு $9,000 அபராதம்

எந்த வயதிலும் மக்களை வேலை செய்ய அனுமதிக்கும் வகையில் வேலைகளை எவ்வாறு மறுவடிவமைக்கலாம் என்று நாடுகள் சிந்திக்க வேண்டும் என்று ஆய்வுக் கட்டுரை தெரிவிக்கிறது.
படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

13 Nov 2019

மூப்படையும் மக்கள் தொகை: சிறப்பாக சமாளிக்கும் சிங்கப்பூர்