சீனாவில் துணைப் பிரதமர் தர்மன் சண்முகரத்னம்

ஐந்து நாள் பயணமாக சீனா சென்றிருக்கும் துணைப் பிரதமர் தர்மன் சண்முகரத்னம் நேற்று டியான்ஜின் நகரத்தில் கட்டப் பட்டுள்ள டீ யீ ஜியா குழுமத்தின் உணவுத் தொழிற்சாலையின் இரண்டாம் கட்ட தொடக்க விழாவில் பங்கேற்றார். சிங்கப்பூர் - சீனா இரு அரசாங்கங்களும் இணைந்து மேற்கொள்ளும் மூன்று திட்டங்களில் டியான்ஜின் பசுமை நகரத் திட்டமும் ஒன்று. பெய்ஜிங்கிலிருந்து டியான் ஜின் நகரத்திற்கு நேற்று திரு தர்மன் அதிவிரைவு ரயிலில் சென்றார். இந்தப் பயணத்தின்போது பெய்ஜிங், டியான்ஜின், டாலியன் ஆகிய நகரங்களுக்குச் செல்லும் துணைப் பிரதமர், டாலியன் நடகரத்தில் நடைபெறவுள்ள உலக பொருளியல் ஆண்டு கலந்துரையாடலில் பங்கேற்பார்.