முதிய ஊழியர்கள் நிறுவனங்களின் அனுபவ, ஆற்றல் சொத்து

முரசொலி

சிங்­கப்­பூரர்­கள் உல­கி­லேயே ஆயுட்­கா­லம் மிக்­க­வர்கள். முது­மை­யி­லும் இள­மை­யோடு, சுறு­சு­றுப்­பாக இருக்க வாழ்­வில் பல்­வேறு முயற்­சி­களை எடுத்து வரு­ப­வர்­கள். ஆயுள் முழு­வ­தும் முடிந்­த­வரை உழைக்க விரும்­பு­பவர்­கள்.

மக்­க­ளின் இந்த மன­நி­லை­யை­யும் நாட்­டின், வீட்­டின், பொரு­ளி­ய­லின் தேவை­க­ளை­யும் உணர்ந்து முதி­ய­வர்­கள் பாத­க­மாக, சுமைக இல்­லா­மல், சாதகமாக, பலன் உள்­ள­வர்­க­ளாக இருக்­கி­றார்­கள் என்­பதை உறு­திப்­ப­டுத்த அர­சாங்­கம் பல்­வேறு கொள்­கை­கள், நட­வ­டிக்­கை­கள், ஏற்­பா­டு­கள், வசதி­களை நடைமுறைப்­ப­டுத்தி வரு­கிறது.

அவற்றை எல்­லாம் முதிய ஊழி­யர்­கள் திறம்­பட நன்கு பயன்­ப­டுத்­திக்கொண்டு, பின்­தங்கிவிடா­மல் காலத்­திற்­குப் பொருத்தமான­வர்­க­ளாக தங்­களைப் பல­ வ­ழி­க­ளி­லும் மேம்படுத்­திக்­கொண்டு வரு­கிறார்­கள். சிங்­கப்­பூ­ரர்­கள் தொடர்ந்து வேலை பார்த்து பொருள் ஈட்டி தங்­கள் ஓய்வுக் காலத்­தைப் பாது­காத்­துக்­கொள்ள விரும்­பு­கி­றார்­கள்.

ஊழி­யர் பற்­றாக்­குறை உள்ள சிங்­கப்­பூ­ரில் அவர்­களுக்­குத் தேவை­யும் இருக்­கிறது.

அனு­ப­வம், ஆற்­றல், உரிய, உயரிய தேர்ச்­சி­கள், நல்ல நிய­தி­கள் எல்­லாம் நிறைந்து இருந்­தா­லும்­கூட அவர்­க­ளின் வயது ஒன்றையே வைத்து சில முதலா­ளி­கள் அத்­தகைய ஊழி­யர்­களை உற்­பத்­தித்தி­றன் குறைந்­த­வர்களாக பார்க்­கும் ஒரு மனப்­போக்கு எங்­கும் காணப்­ப­டு­வது இயற்­கை­தான்.

முதிய ஊழி­யர்­கள் ஒரு நிறு­வ­னத்­திற்கு அனுபவச் சொத்­தாக, வள­மாக இருக்­கி­றார்­கள்.

அதேவேளை யில், பொரு­ளி­ய­லுக்கு வலுச்சேர்க்­க­வும் அதன்மூலம் தங்­கள் ஓய்வுக் காலத்­திற்­கான பொருள் வளத்தைப்­பலப்­ப­டுத்­த­வும் அவர்­கள் ஆயத்­த­தாக இருக்­கி­றார்­கள்.

அத்­தயை ஒரு வளத்­தைப் பயன்­ப­டுத்­திக்கொள்ள வேண்­டி­ய­ தேவை பல கோணங்­க­ளி­லும் அவ­சி­ய­மா­ன­தாக இருக்­கிறது. இதை மன­தில்கொண்­டு­தான் அர­சாங்­கம் அப்­போ­தைக்கு அப்­போது சட்டத் திட்­டங்­களை, கொள்­கை­களை நடை­மு­றை­களை காலத்திற்கு ஏற்ப மாற்றி, திருத்தி வரு­கிறது.

சிங்­கப்­பூரர்களை இப்போது இருப்­ப­தை­விட இன்­னும் சிறந்த முறை­யில் ஓய்வுக் காலத்­திற்குத் தர் படுத்­தும் நோக்­கத்­து­டன், சிங்­கப்­பூ­ரர்­க­ளின் ஓய்வு வய­தும் வேலை மறு­நி­ய­மன வய­தும் முறையே 65 ஆக­வும் 70ஆக­வும் படிப்­படிக கூட்­டப்­படும் என்று அண்­மை­யில் அர­சாங்­கம் அறி­வித்தது.

அதே­போல் 55 முதல் 70 வரை வய­துள்ள மூத்த ஊழி­யர்­க­ளுக்கான மத்­திய சேமநிதிச் சந்­தா­வும் மொத்­தம் 2% கூட்­டப்­படும் என்ற அறி­விப்­பும் இடம்­பெற்­றுள்­ளது. இது பற்றியும் ஊழி­யர் ஒரு­வர் ஓய்வு பெறு­வ­தற்­கான சட்­ட­பூர்­வ­மான வய­து­ வ­ரம்பு தேவை, தேவை இல்லை என்­பது பற்­றி­யும் நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் அண்­மை­யில் ­முக்­கி­ய­மாக விவா­திக்­கப்­பட்­டது.

புதிய அறிவிப்புகள், தங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப, முடிந்தவரை வேலை பார்த்து சம்­பா­தித்து தங்­கள் ஓய்வுக் காலத்­திற்கு அதி­கம் பொருள் ஈட்ட ஊழியர்களுக்கு ஆத­ரவு அளிக்­கும் என்பது நிச்­ச­யம். தன்­னம்­பிக்கை, சுய­கௌ­ர­வத்­து­டன் உற்­பத்­தித்­தி­றன் மிக்­க­வர்­க­ளாக முதி­ய­வர்­கள் தொடர்ந்து திகழ்ந்து வரு­வதை உறு­திப்­படுத்த வேண்­டும் என்­பதை­யும் புதிய அறி­விப்­பு­கள் கவனத்­தில் கொண்டு இருப்­ப­தாக நம்­ப­லாம். சிங்­கப்­பூர் மக்­கள் தொகை மூப்­ப­டைந்து வருகிறது. இங்கு பத்து ஆண்­டு­களுக்கு முன் வேலை பார்த்த சிங்­கப்­பூ­ரர்­கள், நிரந்­த­ர­வா­சி­களில் 16.5 விழுக்­காட்­டி­னர் 55 வயதும் அதற்­கு அதிக வய­தும் உள்­ள­வர்களாக இருந்­தார்­கள். அவர்­க­ளின் எண்ணிக்கை சென்ற ஆண்­டில் ஏறத்­தாழ 25%ஆக உயர்ந்­து­விட்­டது. இந்த விழுக்காடு மேலும் அதிகமாகும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

இத்தயை ஒரு நிலையைக் கருத்தில்கொண்டு, ஊழியர் சந்தைக் கொள்­கை­களில் புத்­தாக்­கங்­கள் இன்­னும் செம்மைகத் திருத்தி அமைக்­கப்­பட வேண்­டும். தொடர்ந்து வேலை பார்க்க விரும்­பும் முதி­ய­வர்­கள் அவ்­வாறு செய்ய சட்­ட­பூர்­வ­மான ஏற்­பா­டு­கள் இல்­லாத நாடு­கள் இருக்­கின்­றன. பார­பட்­சத்­திற்கு எதி­ரான சட்­டதிட்­டங்­கள் அதுபோன்ற நாடு­களில் நடப்­பில் இருந்தபோதி­லும் முதிய ஊழி­யர்­களுக்கு சிறந்த ஒரு வேலை வாய்ப்பு ஏற்­பாடு­கள் தங்களிடம் இல்லை என்­பதை அத்­தகைய நாடு­கள் அனு­ப­வம் மூலம் கண்டுள்ளன.

சிங்கப்பூரில் சில முத­லா­ளி­கள் தங்­கள் நிறு­வனத்­தில் ஊழி­யர் ஓய்வு வயது ஏற்­பா­டு­களை எல்­லாம் ஒதுக்­கி­வைத்­து­விட்டு அவர்கள் விரும்­பும் வரை வேலை பார்க்க அனு­ம­திக்­கி­றார்­கள். ஆனால் எல்லா முத­லா­ளி­களும் இப்­படிச் செய்­வ­தில்லை என்­பதால், எல்­லா­வற்­றை­யும் கருத்­தில்­கொண்டு சட்­ட­பூர்­வ­மான ஓர் ஏற்­பாடு தேவை­கிறது.

முதி­ய­வர்­கள் தொடர்ந்து வேலை பார்ப்­ப­தற்­கான புதிய கொள்­கை­கள் இங்கு படிப்­படிக நடப்­புக்கு வர இருப்­பதைக் கருத்­தில்­கொண்டு முதலாளிகளும் ஊழி­யர்­களும் முன்­ன­தா­கவே பேச்­சு­வார்த்தை­யில், விவா­திப்­பு­களில் ஈடு­பட்டு இரு தரப்­பு­க­ளுக்­கும் இடை­யில் நியமான ஏற்­பா­டு­க­ளைச் செய்­து­கொள்­ள­லாம். முதிய ஊழி­யர்­கள் அனு­ப­வ­மிக்­கவர்­கள். நிறுவனங்களுக்குப் பிரச்­சி­னை­கள் ஏற்­ப­டும்­போது அவற்­றில் இருந்து மீண்டு வரு­வ­தற்­கான ஆற்­றல்­களை, உத்தி­களை அனு­ப­வ­பூர்­வ­மாக தெரிந்து வைத்­தி­ருப்­ப­வர்­கள்.

சரின நேரத்­தில் அவர்­க­ளின் அனு­ப­வ­மும் ஆற்­ற­லும் வழி­காட்­ட­லும் தேவைப்­படும் என்­பதை முத­லா­ளி­கள் நன்கு உணர்ந்­து­கொள்ள வேண்­டும்.

அதே­போல, முதிய ஊழி­யர்­களும் சூழ்­நி­லைக்­கேற்ப மனப்­போக்கை வளர்த்­துக்­கொள்ள வேண்டும். நிறு­வ­னங்­க­ளின் முன்­னு­ரி­மை­களை மன­தில்­கொண்டு அவர்­கள் செயல்­பட வேண்­டும்.

சிர­ம­மான காலங்­களில் நீக்­குப்­போக்­கு­டன் நிலைமை­களை உணர்ந்து விட்­டுக்­கொ­டுத்துப் போக வேண்­டும். புதுப்­புது ஆற்­றல்­களை, தேர்ச்­சி­களை, தொழில்­நுட்­பங்­களை, நவீ­னங்­களைக் கற்­றுக்­கொள்­வதில் பின்­தங்­கி­வி­டா­மல் ஊழியர் சந்தை­யில் தவிர்க்க இய­லா­த­வர்­க­ளாக, மிக முக்­கி­ய­மா­ன­வர்­களாக தங்­களை ஊழி­யர்­கள் தக்­க­வைத்­துக்­கொண்டு வர­வேண்­டும்.

இப்­படித் தொடர்ந்து பணிற்றும் ஊழி­யர்­கள் ஓய்­வு­பெ­றும்­போது மன­நி­றை­வான வாழ்க்கை வாழ போதிய பொருள் வளம் இருக்­க­வேண்­டும் என்பதற் காகத்தான் அவர்­க­ளுக்­கான மத்­திய சேம நிதிச் சந்தா விகி­த­மும் கூட்டப்­படு­கிறது. ஓய்வுக் காலத்­தில் அந்த நிதி­யில் இருந்து பணம் பெறு­வது எளி­தாக இருக்­கும் வகை­யில், மசே நிதிக்­கான மாற்­றங்­கள் நடப்புக்கு வர­வுள்­ளன.

இவை எல்­லாம் தாங்­கள் வேலை பார்க்­கும் காலத்­தில் பொரு­ளி­யலுக்­கு உதவு­ப­வர்­களாக, ஓய்­வுக் ­கா­லத்­தில் மன­நி­றை­வான வாழ்க்­கையை அனு­ப­விப்­ப­வர்­க­ளாக முதிய ஊழி­யர்­கள் வாழ்­வதை உறு­திப்­ப­டுத்­தும்.

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!