மொரின்யோவின் வியூகத்தில் சிக்கித் திணறிய செல்சி

மான்செஸ்டர்: இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக் காற்பந்துப் பட்டத்தை வெல் வதற்காக செல்சி, ஸ்பர்ஸ் குழுக் களுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. இந்நிலையில், நேற்று நடந்த ஆட்டமொன்றில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டிடம் செல்சி தோல்வி யடைந்ததால், அது நான்கு புள்ளி கள் மட்டுமே முன்னிலையில் உள்ளது. இன்னும் ஆறு போட்டிகள் மட்டுமே விளையாட வேண்டியுள்ள நிலையில், செல்சியின் இந்த தோல்வி ஸ்பர்ஸ் பட்டம் வெல்வ தற்கான வாய்ப்பை அதிகப்படுத்தி உள்ளது. இப்பருவத்தில் செல்சியிடம் லீக் போட்டி ஒன்றிலும் எஃப்ஏ கிண்ணக் காலிறுதியிலும் அடைந்த தோல்விக்கு பழிவாங்கும் விதமாக இருந்தது மேன்யூவின் வியூகம்.

பந்துக்காக போராடும் மேன்யூ வீரர் ஹெரேரா, செல்சியின் டியேகோ கோஸ்டா. படம்: ஏஎஃப்பி