பார்சா சாதனை வருமானம்

பார்சிலோனா: ஸ்பானிய காற்பந்து லீக் போட்டி ஜாம்பவான் பார்சிலோனா சாதனை அளவு வருமானமாக 708 மில்லியன் யூரோஸ் ஈட்டியுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. வரிக்குப் பிறகுள்ள லாபமாக 18 மில்லியன் யூரோஸ் அறிவிக்கப்பட்டது.

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

மான்செஸ்டர் சிட்டியின் ஆறாவது கோலைப் போடும் ரஹீம் ஸ்டெர்லிங் (இடது). ஏற்கெனவே ஐந்து கோல்களை விட்டு விரக்தியுடன் இருந்த வாட்ஃபர்ட் கோல்காப்பாளர் சிட்டியின் இந்த கோல் முயற்சியையாவது தடுக்க பாய்ந்தார். ஆனால் அவரது இந்த முயற்சியும் தோல்வியில் முடிய ஸ்டெர்லிங் தமது ‘ஹாட்ரிக்’கை நிறைவுசெய்தார். படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

20 May 2019

வாட்ஃபர்ட்டை ஊதித் தள்ளிய மேன்சிட்டி