மறுசுழற்சி

அன்றாடம் வீட்டில் புழங்கும் பொருள்களைக்கொண்டு மறுசுழற்சி முறையில் அறிவியல் நுட்பம் கொண்ட புத்தாக்க விளையாட்டுப் பொருள்களை மாணவர்களே உருவாக்க வழிகாட்டி வருகிறார் பள்ளி ஆசிரியரான ப. கண்மணி, 32. 
பார்ப்பதற்கு சிறிய காட்டுப்பகுதியைப்போல இருக்கும் இந்த அடர்த்தியான காட்டுப்பகுதிக்கு அடியில், 1990களில் இருந்து எரிக்கப்பட்ட குப்பை புதைக்கப்பட்டிருக்கிறது என நம்புவதற்கு சற்று கடினம்.
செமக்காவ் தீவுதான் சிங்கப்பூரின் குப்பையைக் கொட்டும் ஒரே ஒரு கிடங்காக இருக்கிறது. அங்கு கழிவுகள் எரிக்கப்படுவதால் எஞ்சக்கூடிய சாம்பலை இதர நோக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தலாமா என்பது பற்றி இப்போது ஆய்வு நடந்து வருகிறது.
மூத்த குடிமக்கள் மறுசுழற்சிக்கு பொருள்களை வழங்க எளிதாக்க புதிய திட்டம் குவீன்ஸ்டவுனில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கடலூர்: என்எல்சி நிறுவனத்தால் நெய்வேலியைச் சுற்றியுள்ள சிற்றூர்களில் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்படுவதாக அதிகமான புகார்கள் வந்ததையடுத்து மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அப்பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளது.