லிட்டில் இந்தியா வட்டாரத்தில் உள்ள இரண்டு மருந்தகங்களின் தலைமை நிர்வாகி சட்டவிரோதமாக 813.2 லிட்டர் இருமல் மருந்தையும் 4,199 தூக்க மாத்திரைகளையும் ...
கேம்பல் லேனில் அமைந்துள்ள ஜோதி ஸ்டோர் புஷ்பக் கடைக்குச் செல்வோர், கடையின் முகப்பில், கடைகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட பொருள்களைக் காட்டும் அருங்காட்சியகமாக ...
தீபாவளி நெருங்குவதை முன்னிட்டு, லிட்டில் இந்தியாவில் கூட்ட நெரிசலைத் தடுக்கும்விதமாக மேம்பட்ட பாதுகாப்பு நிர்வாக நடவடிக்கைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ...
லிட்டில் இந்தியாவில் குடிபோதையில் இருந்த 23 வயது ஆடவர் ஒருவர், போலிஸ் கார் ஒன்றை அடித்ததைத் தொடர்ந்து அவர் கைது செய்யப்பட்டார். கடந்த சனிக்கிழமை ...
அக்டோபர் 30ஆம் தேதியிலிருந்து வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் 3,000 பேர் வரை லிட்டில் இந்தியாவுக்கும் கேலாங் சிராய்க்கும் வாரந்தோறும் செல்லலாம். அவர்கள் அங்கு ...