பிஎஸ்எல்இ

இவ்வாண்டின் தொடக்கப்பள்ளி இறுதியாண்டுத் தேர்வு (பிஎஸ்எல்இ) முடிவுகள் அடுத்த புதன்கிழமை 24ஆம் தேதி வெளியிடப்படும். மாணவர்கள் தங்கள் வகுப்பறைகளுக்குச் ...
‘பிஎஸ்எல்இ’ எனப்படும் தொடக்கப்பள்ளி இறுதித் தேர்வுக்கான புதிய மதிப்பீட்டு முறை இவ்வாண்டு முதல் நடப்புக்கு வருகிறது. இதன்படி, தொடக்கநிலை ஆறில் பயிலும் ...
கொவிட்-19 கொள்ளை நோய் நெருக்கடியில் இவ்வாண்டு தொடக்கநிலை 6 மாணவர்கள் தங்களின் தொடக்கப்பள்ளி இறுதியாண்டுத் தேர்வை (பிஎஸ்எல்இ) எழுதினார்கள். இன்று ...
பிஎஸ்எல்இ எழுதிய 12 வயது ரஃபாயல் லீ, தேர்வு முடிவுகளைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் போனது. புற்றுநோயால் இம்மாதம் 13ஆம் தேதியன்று அவர் உயிரிழந்துவிட்டார். ...
பள்ளிக் கட்டணத்தைக் கட்டத் தவறினால் தொடக்கப்பள்ளி இறுதியாண்டுத் தேர்வு (எஸ்எல்இ) முடிவின் அசலை மாணவருக்குக் கொடுக்காமல் இருப்பது நீண்டகாலமாக இருந்து ...