இந்திய

தெம்பனிஸ் மாலின் நான்காவது மாடியில் உள்ள முற்றத்தின் கூரைக்கு மீதுள்ள நடைபாதையை சுத்தம் செய்துகொண்டிருந்தபோது, இந்திய நாட்டவரான அவர் கீழே விழுந்தார். கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

தெம்பனிஸ் மாலின் நான்காவது மாடியில் உள்ள முற்றத்தின் கூரைக்கு மீதுள்ள நடைபாதையை சுத்தம் செய்துகொண்டிருந்தபோது, இந்திய நாட்டவரான அவர் கீழே விழுந்தார். கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

 தெம்பனிஸ் மாலில் கூரையிலிருந்து விழுந்த இந்திய ஊழியர் மரணம்

தெம்பனிஸ் மாலில் கூரையிலிருந்து விழுந்து 26 வயது இந்திய ஊழியர் ஒருவர் உயிரிழந்தார். கடந்த சனிக்கிழமை (ஜனவரி 25) அன்று அதிகாலை 1.30 மணியளவில்,...

புதிய ‘கொரோனா வைரஸ்’ முதன்முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வூஹான் நகரம் முடக்கப்பட்டுள்ளதால் அங்கு பயின்றுவரும் இந்திய மாணவர்களில் 25 பேர் அங்கிருந்து வெளியேற முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். படம்: இந்திய ஊடகம்

புதிய ‘கொரோனா வைரஸ்’ முதன்முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வூஹான் நகரம் முடக்கப்பட்டுள்ளதால் அங்கு பயின்றுவரும் இந்திய மாணவர்களில் 25 பேர் அங்கிருந்து வெளியேற முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். படம்: இந்திய ஊடகம்

 வூஹானில் இருந்து வெளியேற முடியாமல் தவிக்கும் 25 இந்திய மாணவர்கள்

புதிய ‘கொரோனா வைரஸ்’ முதன்முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வூஹான் நகரம் முடக்கப்பட்டுள்ளதால் அங்கு பயின்றுவரும் இந்திய மாணவர்களில் 25 பேர்...

முதல் தளத்திலிருந்து, பிரிக்கும் பலகை வழியாக ‘கீழ்த்தளம் ஒன்றில் (Basement 1)’ அவர் விழுந்ததாக மனிதவள அமைச்சு குறிப்பிட்டது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் வாசகர்

முதல் தளத்திலிருந்து, பிரிக்கும் பலகை வழியாக ‘கீழ்த்தளம் ஒன்றில் (Basement 1)’ அவர் விழுந்ததாக மனிதவள அமைச்சு குறிப்பிட்டது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் வாசகர்

 ஷா பிளாசா: வேலையிடத்தில் தவறி விழுந்து இந்திய ஊழியர் மரணம்

பாலஸ்டியர் ரோட்டில் இருக்கும் ஷா பிளாசாவில் ஒழுங்குபடுத்தும் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்த 30 வயது இந்திய ஆடவர் உயிரிழந்தார். 360, பாலஸ்டியர் ரோட்டில்...