அமெரிக்காவில் மாது ஒருவருக்கு மூக்கின் வழியாக எச்சில் / சளி மாதிரி எடுக்கப்பட்டபோது, அவரது கபாலத்தின் அடிப்பகுதியில் உள்ள மெல்லிய படலம் ...
எம்பிஓபி அனைத்துலக பனை எண்ணெய் மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி நிகழ்ச்சியில் செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்துக்கொண்டிருந்தபோது, கைக்குட்டையால் ...