வதை

பணிப்பெண்ணை அடித்துத் துன்புறுத்திய 42 வயது ஜெனி சான் யுன் ஹுவிக்கு 15 மாதச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. ஆனால் குற்றத்தைப் புரிந்தபோது சானுக்கு மிக...