ஃபாண்டி

தென்கிழக்காசிய விளையாட்டுகளின் இன்றைய ஆட்டத்தில் இந்தோனீசியாவுடன் பொருதுவதற்கு சிங்கப்பூரின் இளங்சிங்கப் படை (யங் லயன்ஸ்) நல்லதொரு தொடக்கத்தைக் காணும்...
உள்ளூர் காற்பந்து நட்சத்திரம் ஃபாண்டி அகமதுவின் ஒப்பந்தம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக சிங்கப்பூர் காற்பந்துச் சங்கம் அறிவித்துள்ளது. தற்போது 22 வயதுக்கு ...