புக்கிட் பாத்தோக்

புக்கிட் பாத்தோக் வெஸ்டில் 2025ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் ஒரு புதிய உணவங்காடி நிலையம் திறக்கப்படும்.
புக்கிட் பாத்தோக் வெஸ்ட் வட்டாரத்தில், நட்பார்ந்த சாலைகள் திட்டத்தின்கீழ் சாலைப் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன.
உணவுக் கழிவைக் குறைக்கும் நோக்கில் புதிதாக இரண்டு ‘அறிவார்ந்த’ சமூகக் குளிர்பதனப் பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
டாக்டர் அப்துல் கலாமின் 8வது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு அப்துல் கலாம் லட்சியக் கழகம் (சிங்கப்பூர்), ஜூலை 23ஆம் தேதியன்று மரம் நடுவிழாவுக்கு ஏற்பாடு செய்தது.
புக்கிட் பாத்தோக்கில் பிடிஓ வீடுகள் கட்டப்படும் இடத்தில் மண்ணைக் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நடவடிக்கைகளில் தாமதம் ஏற்பட்டது.   இதற்கு அந்த ...