சிகரெட்டு

பொருள் சேவை வரி செலுத்தப்படாத 7,559 கார்ட்டன் சிகரெட்டுகள் மலேசியாவிலிருந்து சிங்கப்பூருக்குள் வந்த இரண்டு வாகனங்களில் துவாஸ் சோதனைச்சாவடி வழியாக ...
வரி செலுத்தாத சிகரெட்டுகளை ரொட்டித் துண்டுகளுக்கிடையே வைத்து சிங்கப்பூருக்குள் கடத்த முயன்ற மலேசிய ஆடவர் ஒருவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று பிடிபட்டார். ...