பெண்

மத்திய பிரதேசத்தில் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் தன்னுடைய கணவரின் உறவினரை தனது தோளில் சுமந்தபடி மூன்று கிலோமீட்டர் நடக்க வற்புறுத்தப்பட்டு, ...
இந்தியாவிலிருந்து நீண்டகால வருகை அனுமதியுடன் சிங்கப்பூருக்கு வந்த 35 வயது மாதுதான் சிங்கப்பூரின் உள்ளூர் சமூகத்தில் நேற்று கிருமித்தொற்று உறுதி ...
தங்களுக்குப் பழக்கமான, மிதமான அறிவாற்றல் குறைபாடுடைய பெண்ணை ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் உடல்ரீதியாகத் துன்புறுத்தினர். அக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ...
இணையச் செயலி வழியாக நட்பு கொண்டு பல பெண்களை மிரட்டி பாலியல் ரீதியான சலுகைகள் பெற்றதுடன் மிரட்டி பணமும் வசூலித்த 33 வயது ஆடவர் மலேசியாவில் கைது ...
தங்களுக்குப் பழக்கமான, மிதமான அறிவுமந்தக் குறைபாடுடைய ஒரு பெண்ணை ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் உடல்ரீதியாகத் துன்புறுத்தியதாக அவர்கள்மீது குற்றம் ...