ரத்த

ரத்த வங்கியில் கையிருப்பு குறைந்தது; 3,000 நன்கொடையாளர்கள் தேவை

சிங்கப்பூரில் பலவகையான பிரிவுகளில் உள்ள ரத்த கையிருப்பு குறைந்துள்ளது.  3,000க்கும் அதிகமாக பல்வேறு ரத்தப் பிரிவினரைச் சேர்ந்த ரத்த...