நன்கொடை

வெளிநாட்டு ஊழியர் நிலையம், கொவிட்-19 வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான ஆதரவு அமைப்பு, கிரைசிஸ் ரிலீஃப் அலையன்ஸ், அலையன்ஸ் ஆஃப் கெஸ்ட் வொர்க்கர்ஸ் அவுட்ரீச் போன்ற அமைப்புகளுடன் சேர்ந்து நன்கொடை ஒருங்கிணைப்புக் குழு பல்வேறு ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறது. படம்: இபிஏ

வெளிநாட்டு ஊழியர் நிலையம், கொவிட்-19 வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான ஆதரவு அமைப்பு, கிரைசிஸ் ரிலீஃப் அலையன்ஸ், அலையன்ஸ் ஆஃப் கெஸ்ட் வொர்க்கர்ஸ் அவுட்ரீச் போன்ற அமைப்புகளுடன் சேர்ந்து நன்கொடை ஒருங்கிணைப்புக் குழு பல்வேறு ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறது. படம்: இபிஏ

சிங்கப்பூரில் வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு நன்கொடை ஏற்பாடு

வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு உணவு மற்றும் பொருட்களை வழங்க ஏராளமான அரசாங்க சார்பற்ற நிறுவனங்கள் ஆர்வம் தெரிவித்துள்ளன. இதனால் நன்கொடைகளை ஒருங்கிணைக்க...

“முகமறியாத எத்தனையோ பேர்‌ எங்கள்‌ சார்பாக பதில்‌ அளிக்கிறார்கள்‌. ஊடகங்கள்‌ சரியான விதத்தில்‌ இச்சர்ச்சையைக்‌ கையாண்டன," என்றார் சூர்யா.

“முகமறியாத எத்தனையோ பேர்‌ எங்கள்‌ சார்பாக பதில்‌ அளிக்கிறார்கள்‌. ஊடகங்கள்‌ சரியான விதத்தில்‌ இச்சர்ச்சையைக்‌ கையாண்டன," என்றார் சூர்யா.

‘எங்கள் தரப்பு உறுதியாக உள்ளது’

கோவில்களைப் போலவே பள்ளிகளையும் மருத்துவமனைகளையும் உயர்வாகக் கருதவேண்டும் எனும் கருத்தைதான் ஜோதிகா அண்மையில் வலியுறுத்தியதாகவும் இதை சிலர் குற்றமாகப்...

ஐக்கிய நாடுகள் சபை, உலக சுகாதார நிறுவனம் ஆகியவற்றின் கோரிக்கைகளை ஏற்று  US$500,000 (S$730,000) தொகையை கொரோனா கிருமித்தொற்றுக்கு எதிரான போருக்காக நன்கொடையாக வழங்குகிறது சிங்கப்பூர் அரசாங்கம். படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

ஐக்கிய நாடுகள் சபை, உலக சுகாதார நிறுவனம் ஆகியவற்றின் கோரிக்கைகளை ஏற்று  US$500,000 (S$730,000) தொகையை கொரோனா கிருமித்தொற்றுக்கு எதிரான போருக்காக நன்கொடையாக வழங்குகிறது சிங்கப்பூர் அரசாங்கம். படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

கொவிட்-19: உலக சுகாதார நிறுவனத்துக்கு $730,000 நன்கொடை வழங்கும் சிங்கப்பூர்

ஐக்கிய நாடுகள் சபை, உலக சுகாதார நிறுவனம் ஆகியவற்றின் கோரிக்கைகளை ஏற்று  US$500,000 (S$730,000) தொகையை கொரோனா கிருமித்தொற்றுக்கு எதிரான போருக்காக...

ரத்த வங்கியில் கையிருப்பு குறைந்தது; 3,000 நன்கொடையாளர்கள் தேவை

சிங்கப்பூரில் பலவகையான பிரிவுகளில் உள்ள ரத்த கையிருப்பு குறைந்துள்ளது.  3,000க்கும் அதிகமாக பல்வேறு ரத்தப் பிரிவினரைச் சேர்ந்த ரத்த...