சன்னல்

வீட­மைப்பு வளர்ச்­சிக் கழக வீடு­கள், தனி­யார் அடுக்­கு­மாடி வீடு­கள் ஆகி­ய­வற்­றில் வசிப்­ப­வர்­கள் தங்­கள் வீட்­டுச் சன்­னல்­கள் அரு­கில் அல்­லது ...
பராமரிப்புக் குறைபாடே கட்டடங்களிலிருந்து சன்னல்கள் விழுவதற்கு முக்கிய காரணம் என்று கட்டட, கட்டுமான ஆணையமும் வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகமும் ...