எரிவாயு கசிவு

விடுமுறையை உல்லாசமாகக் கழிக்க தாய்லாந்து சென்ற ஒரு சிங்கப்பூர்க் குடும்பம், மருத்துவமனையில் தங்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுவிட்டது. தங்கியிருந்த விடுதி ...