ரிச்சர்ட் பிரான்சன்

இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ரிச்சர்ட் பிரான்சன், தாம் தமிழ்க் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவன் என்று கூறியுள்ளார். இவர் 400க்கும் அதிகமான தொழில் ...