ஊழியர்கள்

வேலையிடத்தில் பாதுகாப்பு அபாயம் ஏதேனுமிருப்பின் அதுபற்றித் தெரிவிக்க ஏதுவாக ஊழியர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் கலாசாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக ஒரு புதிய மூன்று மாத பிரசார இயக்கத்தை தேசிய தொழிற்சங்க காங்கிரஸ் (என்டியுசி) வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது.
டெட்ராய்ட்: அமெரிக்காவின் மூன்று முக்கிய கார் தயாரிப்பு தொழிற்சாலைகளில் வெள்ளிக்கிழமை காலை ஒரே சமயத்தில் ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் செய்தனர்.
கொவிட்-19 பெருந்தொற்று, பணியிடத்தில் ஊழியர்களின் மனநலத்திலும் உடல்நலத்திலும் கவனம் செலுத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தது.
நாடு முழுவதும் வெப்பத்தின் தாக்கம் குறித்து மக்கள் பரவலாகப் பேசி வந்தாலும் அதன் முழுப் பாதிப்பை கட்டுமானம், தளவாடத் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள்தான் அதிகமாக அனுபவிக்கின்றனர்.
வேலை இழப்பால் பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்களுக்கான புதிய தற்காலிக நிதியாதரவுத் திட்டத்தின்கீழ் பெரும்பாலும் பயிற்சி, வேலைவாய்ப்பு ஆலோசனை, வழிகாட்டுதல் ஆகியவை வழங்கப்படும் என்று மனிதவள அமைச்சர் டான் சீ லெங் கூறியுள்ளார்.