வீவக

வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக மறுவிற்பனை வீடுகளை வாங்க விரும்புபவர்கள் இனி வீவக வீடுகள் இணையவாசலுக்குச் சென்று விற்பனைக்கு விடப்படும் வீடுகளைத் தேடலாம். அத்துடன் விற்பனைக்கு விடப்படும் வீட்டை நேரில் சென்று பார்க்க வீட்டின் உரிமையாளர் அல்லது சொத்து முகவர்களுடன் தொடர்புகொண்டு ஏற்பாடு செய்யலாம்.
வேலையிடப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் புதிய வீவக வீடுகளின் கட்டுமானத் தளங்களில் செயற்கை நுண்ணறிவை வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் பயன்படுத்தும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிங்கப்பூரில் தனியார் கூட்டுரிமை வீடுகளின் வாடகை ஏப்ரல் மாதத்தில் கீழ்நோக்கி சரிந்துள்ளது. அதே சமயத்தில் வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக (வீவக) வீடுகளின் வாடகை தொடர்ந்து ஏறுமுகமாக இருந்து வருகிறது.
வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக (வீவக) வீடுகளை விற்க விரும்பும் வீட்டு உரிமையாளர்கள் அல்லது அவர்களின் சொத்து முகவர்கள் விற்பனை அறிவிப்பை கழகத்தின் இணையவாசலில் நேரடியாக பட்டியலிடலாம்.
செங்காங் வட்டாரத்தில் அருகருகில் உள்ள இரண்டு ஐந்தறை வீடுகள், ஜம்போ வீடாக சந்தைப்படுத்தப்பட்டு அதற்கான விலை $2 மில்லியன் என அதை விற்பனை செய்பவர்கள் நிர்ணயித்தனர்.