பாதசாரி

பாய லேபார் ரோடு, கேலாங் ரோடு சந்திப்பில் நேற்று பிற்பகல் வேளையில், சாலையைக் கடந்து சென்ற 17 வயது பெண், 24 வயது ஆடவர் ஆகிய பாதசாரிகள் மீது டாக்சி ...
பாதசாரிகளும் சைக்கிளோட்டிகளும் பகிர்ந்துகொள்ளும் நடைபாதைகளில் செல்லும் பாதசாரிகள் அவர்களுக்கான பாதையில் நடப்பதுடன், முடிந்தவரை இடது ஓரத்தில், ...
சாலையைப் பயன்படுத்துவதன் தொடர்பில் மூண்ட சண்டையில் தனிநபர் நடமாட்டச் சாதனத்தைப் (பிஎம்டி) பயன்படுத்திய 24 வயது ஆடவர் மற்றவரைத் தாக்கினார். ...
பாதசாரிகள் சாலையக் கடக்கும்போது கைபேசிகளைப் பயன்படுத்துவது குற்றமல்ல என்று போலிசார் நேற்று (டிசம்பர் 17) இரவு தங்களது ஃபேஸ்புக் பதிவில் ...