வெளிநாட்டு ஊழியர்

மேம்பட்ட வசதிகளுடன் கூடிய புதிய தற்காலிக விடுதிகளில் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் குடியேற்றம்

 எதிர்காலத்தில் தொற்றுநோய்ப் பரவல் அபாயத்தைத் தவிர்க்கும் விதத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள, மேம்படுத்தப்பட்ட வசதிகளுடன் கூடிய புதிய விடுதிகளுக்கு...

வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு இரவு நேரங்களில் உடல் நலக் குறைவு ஏற்பட்டால், அவர்கள் தீவின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் அமைந்திருக்கும் 3 இலவச இரவு நேர  வட்டார மருந்தகங்களில் சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ளலாம். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு இரவு நேரங்களில் உடல் நலக் குறைவு ஏற்பட்டால், அவர்கள் தீவின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் அமைந்திருக்கும் 3 இலவச இரவு நேர  வட்டார மருந்தகங்களில் சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ளலாம். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்காக 3 இரவு நேர இலவச மருந்தகங்கள்; உடனடி மருத்துவ சிகிச்சைக்காக புதிய ஏற்பாடு

வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு இரவு நேரங்களில் உடல் நலக் குறைவு ஏற்பட்டால், அவர்கள் தீவின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் அமைந்திருக்கும் 3 இலவச இரவு நேர  வட்டார...

படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

துவாஸ் விடுதியிலிருந்து 342 ஊழியர்கள் அரசாங்க தனிமைப்படுத்தல் வளாகத்துக்கு மாற்றம்

Space @ Tuas தங்கும் விடுதியிலிருந்து 342 வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் அரசாங்க தனிமைப்படுத்தும் வளாகத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.  அந்த விடுதியில்...

வேலை தொடர்பற்ற மரணங்கள், ஒட்டுமொத்த மற்றும் நிரந்தர உடற்குறை, கடுமையான நோய் போன்றவற்றை இந்தக் காப்புறுதித் திட்டம் உள்ளடக்கும். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வேலை தொடர்பற்ற மரணங்கள், ஒட்டுமொத்த மற்றும் நிரந்தர உடற்குறை, கடுமையான நோய் போன்றவற்றை இந்தக் காப்புறுதித் திட்டம் உள்ளடக்கும். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூரில் வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான புதிய காப்புறுதித் திட்டம் அறிமுகம்

வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு புதிய காப்புறுதித் திட்டம் ஒன்று சிங்கப்பூரில் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரியில் அறிமுகம் காண உள்ளது.  வேலை தொடர்பற்ற மரணங்கள்...

துவாஸ் வியூ தங்கும் விடுதியில் விடுதிக்குள் கடத்தப்பட்ட மதுப்புட்டிகளிலிருந்து மதுவை கால்வாய்க்குள் ஊற்றும் பாதுகாவல் அதிகாரிகள். படம்: SINGAPORE ROAD ACCIDENT/FACEBOOK

துவாஸ் வியூ தங்கும் விடுதியில் விடுதிக்குள் கடத்தப்பட்ட மதுப்புட்டிகளிலிருந்து மதுவை கால்வாய்க்குள் ஊற்றும் பாதுகாவல் அதிகாரிகள். படம்: SINGAPORE ROAD ACCIDENT/FACEBOOK

ஊழியர் விடுதிகளில் அனுமதியில்லாத மது, சிகரெட் புழக்கத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி; தடையைத் தளர்த்த யோசனை

வெளிநாட்டு ஊழியர் விடுதிகளில் கொரோனா தொற்று நிலவரம் சீரடைந்து வருவதால் விடுதிகளுக்குள் ஊழியர்கள் மது அருந்துவதை அனுமதிப்பது குறித்து மனிதவள அமைச்சு...