சம்பிக்க ரணவக்க

இலங்கையின் முன்னாள் நகர மேம்பாட்டு அமைச்சரான சம்பிக்க ரணவக்க நேற்று கைது செய்யப்பட்டார். 2016ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்து தொடர்பாக இந்த கைது ...