ஸ்காட் மோரிசன்

ஆஸ்திரேலியாவின் பல பகுதிகளில் புதர்த்தீ மளமளவென பரவி வரும் வேளையில், ஹவாயித் தீவில் தமது குடும்பத்தினருடன் உல்லாசமாக விடுமுறையைக் கழித்த அந்நாட்டுப் ...