ஸ்கூட்

தாய்லாந்தின் பேங்காக் விமான நிலையத்தில் இருந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்துகொண்டிருந்த ஸ்கூட் விமானம் தொழில்நுட்பக்கோளாறு காரணமாக மீண்டும் பேங்காக்கிற்குத் ...
சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் (எஸ்ஐஏ) குழுமத்தின் கிட்டத்தட்ட அனைத்து விமானிகளும் விமானச் சிப்பந்திகளும் மீண்டும் வானில் பறக்கத் தொடங்கிவிட்டனர். விமானப் ...
தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளத் தேவையின்றிப் பயணம் செய்யும் திட்டம் பல நாடுகளுக்கு விரிவுபடுத்தப்படவுள்ளதால், தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பயணிகளை சிங்கப்பூருக்கு ...
சாங்கி விமான நிலையத்தில் ஸ்கூட் பயணிகளின் விமானப் பயணப்பெட்டிகளின் எடையைக் குறைத்து மதிப்பிட்டு, லஞ்சம் பெற்றுக்கொண்டதற்காக நான்காவது நபருக்குச் ...
சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் (எஸ்ஐஏ) குழுமம், மலிவுக்கட்டண விமான நிறுவனமான ஜெட்ஸ்டார் ஏஷியா ஆகியவை கூடுதல் நகரங்களுக்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான விமானச் சேவைகளை ...