ராட்டினம்

உலகின் ஆகப் பெரிய, ஆக உயரமான ராட்டினம், அக்டோபர் 21ஆம் தேதி பொதுமக்களுக்குத் திறந்துவிடப்படும். ‘அய்ன் துபாய்’ எனும் அந்த ராட்டினத்தின் உயரம் 250 ...
மத்தியப்பிரதேசத்தின் பொது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் பிரஜேந்திர சிங் யாதவ் தனது கைபேசியில் தொடர்புகொண்ட போது, சரியாகத் தொடர்பு கிடைக்காததால் 50 அடி உயர ...
சென்னை பெசன்ட்நகர் கடற்கரையில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் விளையாட்டுப் பூங்காவில் உள்ள ராட்சத ராட்டினத்தில் ஒரு சிறுமியின் தலை சிக்கிக் கொண்டது. அந்தச் ...