பொங்கல்

பொங்கலுக்கு சமூக ஊடகங்களில் பெரிதும் பகிரப்பட்ட காணொளி. படம்: காணொளியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது

பொங்கலுக்கு சமூக ஊடகங்களில் பெரிதும் பகிரப்பட்ட காணொளி. படம்: காணொளியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது

பொங்கல்: முதியவரின் சாகசக் காணொளி

முன்பெல்லாம் சோகையுடன் கரும்பு வாங்கி பொங்கல் கொண்டாடுவார்கள். தற்போது, கரும்பை அவ்வாறு வாங்கி தூக்கிச் செல்வது சிரமமாக இருப்பதால் பெரிம்பாலானவர்கள்...

பொங்கலுக்காகத் தயாராகும் இந்திய மரபுடைமை நிலையம். படங்கள்: தமிழ் முரசு

பொங்கலுக்காகத் தயாராகும் இந்திய மரபுடைமை நிலையம். படங்கள்: தமிழ் முரசு

பொங்கலுக்காக களைகட்டும் லிட்டில் இந்தியா; கிளைவ் ஸ்திரீட்டில் மாட்டுத் தொழுவம்

கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் பேர் பங்கேற்பர் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் லிட்டில் இந்தியா பொங்கல் திருவிழாவின் அங்கமாக, கிளைவ் ஸ்திரீட்லும் கேம்பல்...