வசூலிப்பு

ஈமச்சடங்குக்கு அணியும் உடையுடன் சென்று கடன் வாங்கியவரைப் பயமுறுத்திய காணொளி ஃபேஸ்புக்கில் பதிவேற்றப்பட்டது. அதிலிருந்து பெறப்பட்ட படங்கள்.

ஈமச்சடங்குக்கு அணியும் உடையுடன் சென்று கடன் வாங்கியவரைப் பயமுறுத்திய காணொளி ஃபேஸ்புக்கில் பதிவேற்றப்பட்டது. அதிலிருந்து பெறப்பட்ட படங்கள்.

கடன் வாங்கியவரை ஈமச்சடங்கு உடையுடன் சென்று பயமுறுத்திய கடன் வசூலிப்பாளருக்குச் சிறை

கடனாகப் பெற்ற தொகையை வசூலிக்க உரிமம் பெற்ற Guarantee Debts Collection Service எனும் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த, 59 வயதான பெ சோங் வீ எனும் ஆடவர்...