துருக்கி

துருக்கி அதிபர் எர்துவானின் அரசாங்கத்தில் இடம்பெற்றிருந்த சுக்குர், அவருடனான மோதலை அடுத்து இப்போது அங்கு தேச துரோகியாகப் பார்க்கப்படுகிறார். படம்: ஊடகம்

துருக்கி அதிபர் எர்துவானின் அரசாங்கத்தில் இடம்பெற்றிருந்த சுக்குர், அவருடனான மோதலை அடுத்து இப்போது அங்கு தேச துரோகியாகப் பார்க்கப்படுகிறார். படம்: ஊடகம்

 அமெரிக்காவில் டாக்சி ஓட்டும் முன்னாள் காற்பந்துப் பிரபலம்

துருக்கி காற்பந்து அணிக்காக 112 அனைத்துலகப் போட்டிகளில் விளையாடி 51 கோல்களை அடித்து, ஒரு காலத்தில் புகழ்பெற்ற தாக்குதல் ஆட்டக்காரராகத் திகழ்ந்த...