பராமரிப்பு

சிறப்புத் தேவையுடைய பிள்ளையைக் கொண்டுள்ள திரு சூவும், திருமதி சூவும் வாழ்க்கைத் திட்டங்கள் குறித்து சில வழிகாட்டுதலைப் பெறவிருக்கின்றனர். அவர்கள் இருவரும் தங்களின் எழுபதுகளில் உள்ளனர்.
கோலாலம்பூர்: மலேசியாவுக்குள் வருவோர் பயன்படுத்தும் நுழைவாயில்களின் பராமரிப்புப் பணிகளை துரிதப்படுத்தும்படி அந்நாட்டுப் பிரதமர் அன்வார் இப்ராகிம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
சுகாதார அமைச்சு, சமூகப் பராமரிப்புத் துறையினர்க்கான சம்பள வழிகாட்டிக் குறிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது.
பெண்களை போலவே ஆண்களும் தற்போது தங்கள் சருமப் பராமரிப்பில் கவனம் செலுத்தத் தொடங்கியுள்ளனர்.
பறவைகளைப் பராமரிக்கத் தொடங்கிய ஒருவர், அதனால் தன் வாழ்க்கையில் வழித்தவறிச் செல்லவில்லை என்றார். அது அர்த்தமுள்ள ஒரு பொழுதுபோக்கு என்றார் மற்றொருவர்.