சமய

ஆனால், அத்தகைய நிகழ்வுகளில் பங்கேற்போரின் எண்ணிக்கை 250க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். நிகழ்ச்சியில் பாதுகாப்பான இடைவெளி கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும்; வருகையாளர்களின் தகவல்கள் பதிவு செய்யப்படும் என்பன போன்ற விதிமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்று பாதுகாப்பு மூத்த அமைச்சர் இஸ்மாயில் சப்ரி யாக்கோப் இன்று (ஜூன் 24) கூறினார். படம்: ஏஎஃப்பி

ஆனால், அத்தகைய நிகழ்வுகளில் பங்கேற்போரின் எண்ணிக்கை 250க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். நிகழ்ச்சியில் பாதுகாப்பான இடைவெளி கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும்; வருகையாளர்களின் தகவல்கள் பதிவு செய்யப்படும் என்பன போன்ற விதிமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்று பாதுகாப்பு மூத்த அமைச்சர் இஸ்மாயில் சப்ரி யாக்கோப் இன்று (ஜூன் 24) கூறினார். படம்: ஏஎஃப்பி

திருமணம் உள்ளிட்ட சமூக நிகழ்வுகளுக்கு மலேசியா அனுமதி; விதிமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்

திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சிகள், நிச்சயதார்த்தம், ஒன்றுகூடல்கள், சமய நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட சமூக நிகழ்வுகளை ஜூலை முதல் தேதியிலிருந்து நடத்த மலேசியா...

பெரிதாக கட்டவேண்டும் என்று ஒருவருக்கொருவர் போட்டிபோட வேண்டாம் என்று திரு மகாதீர் குறிப்பிட்டுள்ளார். படம்: இணையம்

பெரிதாக கட்டவேண்டும் என்று ஒருவருக்கொருவர் போட்டிபோட வேண்டாம் என்று திரு மகாதீர் குறிப்பிட்டுள்ளார். படம்: இணையம்

மகாதீர்: வழிபாட்டுக் கட்டடங்கள் கட்டுவதில் போட்டி போடவேண்டாம்

சமய வழிபாட்டுக்காக பெரிய அளவிலான கட்டடங்களைக் கட்டிக் கொள்வது ஏற்புடையதே. இருப்பினும் அவற்றை போட்டியின் காரணமாக பெரிதாகக் கட்டுவது என்பது...