போட்டி

அதிகம் பயன்படுத்தப்படாத ஆடைகள், மிதிவண்டிகள், மின்னியல் பொருள்கள் போன்றவற்றைக் கைப்பேசிச் செயலிவழி பயனாளர்கள் வாடகைக்குப் பெற்றுக்கொள்ளலாம், அன்பளிப்பாக வழங்கலாம் அல்லது விற்கலாம்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி காலை 10 முதல் 12 மணி வரை நடைபெற்றது மார்சிலிங் சமூக மன்ற இந்தியர் நற்பணிச் செயற்குழு ஏற்பாடு செய்த ‘தமிழர் திருநாள் - நவரச மேடை 2024’.
இந்த ஆண்டின் சிங்கப்பூர் தோட்ட விழாவில், ஆறு ஆண்டு இடைவெளிக்குப் பிறகு, ‘ஃபுளோரல் வின்டோஸ்’ உலகக் கிண்ணப் போட்டி புதிய வடிவத்துடன் மீண்டும் இடம்பெறுகிறது.
நீச்சல் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வுபெறுவதாக ஒலிம்பிக் தங்க மகன் ஜோசஃப் ஸ்கூலிங் ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து, சிங்கப்பூரின் அரசியல் தலைவர்களிடம் இருந்து வாழ்த்துகள் குவிந்துள்ளன.
தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் ‘தமிழ்ப் பேச்சு பேச வா’ என்ற கருப்பொருளில் பேச்சுப் போட்டிக்கும் நாடகப் போட்டிக்கும் ஏற்பாடு செய்தது.