வரவுசெலவுத் திட்டம்

பராமரிப்பு மற்றும் ஆதரவு தொகுப்புத் திட்டம் எனப்படும் ஒரு சிறப்பு $1.6 பில்லியன் திட்டம் மூலம் குடும்பங்கள் மேலும் பல உதவிகளைப் பெற்று வாழ்க்கைச் செலவை ஈடுகட்டலாம். கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

பராமரிப்பு மற்றும் ஆதரவு தொகுப்புத் திட்டம் எனப்படும் ஒரு சிறப்பு $1.6 பில்லியன் திட்டம் மூலம் குடும்பங்கள் மேலும் பல உதவிகளைப் பெற்று வாழ்க்கைச் செலவை ஈடுகட்டலாம். கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

பட்ஜெட்: கொவிட்-19 பாதிப்புகளில் இருந்து மீள்வதற்கு $6.4 பில்லியன் உதவித்திட்டம்

கொரோனா கிருமித்தொற்று காரணமாக  பாதிக்கப்படும் நிறுவனங்கள், குடும்பங்கள், அமைப்புகளுக்கு உதவுவதற்காக $6 பில்லியனுக்கும் அதிகமான தொகை...

கிருமித் தொற்று அச்சத்தால் சிங்கப்பூருக்கு வரும் சுற்றுப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 30% வரை குறையக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

கிருமித் தொற்று அச்சத்தால் சிங்கப்பூருக்கு வரும் சுற்றுப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 30% வரை குறையக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

கிருமித்தொற்றால் ஏற்படும் சரிவுக்காக வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் ‘வலுவான’ நிவாரணத் தொகுப்பு

வர்த்தகம் சார்ந்த பொருளியல் நாடான சிங்கப்பூரில், ‘கோவிட்-19’ எனப்படும் கொரோனா கிருமித் தொற்றின் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள பொருளியல் சரிவைச்...

நீங்கள் வேலை வாய்ப்பைத் தேடுகிறீர்களா?

வர்த்தக தொழில் அமைச்சின் ஆண்டுக் கண்ணோட்டம் பற்றி அமைச்சர் ஊடகத்திடம் இன்று (ஜனவரி 16) அமைச்சர் சான் சுன் சிங் பேசினார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வர்த்தக தொழில் அமைச்சின் ஆண்டுக் கண்ணோட்டம் பற்றி அமைச்சர் ஊடகத்திடம் இன்று (ஜனவரி 16) அமைச்சர் சான் சுன் சிங் பேசினார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

அமைச்சர் சான்: சிங்கப்பூரர்கள், நிறுவனங்களுக்கு உதவும் விதத்தில் புதிய வரவுசெலவுத் திட்டம்

சிங்கப்பூரர்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் உதவக்கூடிய பல நடவடிக்கைகள் புதிய வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் இடம்பெற்று இருக்கும் என்று வர்த்தக தொழில் அமைச்சர்...

  •