வாக்குவாத காணொளி

தனியார் கூட்டுரிமை வீட்டு கட்டடம் ஒன்றில் கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் தனது விருந்தினரின் காரை இரவு 11 மணிக்கு மேலாக நிறுத்துவதற்கு $10 கட்டணம் செலுத்த ...