தீபாவளி

இவ்வாண்டு நவம்பர் 12ஆம் தேதி தீபாவளி கொண்டாடப்படவுள்ளது
மனிதவள அமைச்சு 2024அம் ஆண்டுக்கான பொது விடுமுறைகளின் பட்டியலை புதன்கிழமை (மே 24) வெளியிட்டுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு, ஐந்து நீண்ட வாரயிறுதிகள் ...
சிங்கப்பூரில் வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான தீபாவளிக் கொண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக, துவாஸ் சவுத் பொழுதுபோக்கு நிலையத்தில் நவம்பர் 4ஆம் தொடங்கி, நான்கு ...
தீபாவளிக்கு முதல் நாளான கடந்த புதன்கிழமை (நவம்பர் 3) இரவு கொண்டாட்ட உணர்வில் திளைக்கும் விதமாக மோட்டார்சைக்கிளோட்டிகள் பலர் லிட்டில் இந்தியாவில் ...
தீபாவளி நெருங்குவதை முன்னிட்டு, லிட்டில் இந்தியாவில் கூட்ட நெரிசலைத் தடுக்கும்விதமாக மேம்பட்ட பாதுகாப்பு நிர்வாக நடவடிக்கைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ...