செந்தோசா

படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

செந்தோசா செல்ல முன்பதிவு தேவை

  செந்தோசா தீவின் கடற்கரைகளுக்குச் செல்வோர் இனிமேல் முன்பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும். கொவிட்-19 கிருமிப் பரவலைத் தடுக்கும்...

பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள், அவர்களது குடும்பத்தாரின் சிரமங்களைப் பற்றி புரிந்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்ட RWS, அரசாங்கத்துடன் இணைந்து பணியாற்றி வேலையிழந்த ஊழியர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகளைக் கண்டறிவதில் உதவ கடப்பாடு கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தது. படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள், அவர்களது குடும்பத்தாரின் சிரமங்களைப் பற்றி புரிந்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்ட RWS, அரசாங்கத்துடன் இணைந்து பணியாற்றி வேலையிழந்த ஊழியர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகளைக் கண்டறிவதில் உதவ கடப்பாடு கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தது. படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

ரிசோர்ட்ஸ் வோர்ல்ட் செந்தோசாவில் ஆட்குறைப்பு

சிங்கப்பூரில் கொவிட்-19 ஏற்படுத்தியுள்ள தாக்கத்தைச் சமாளிக்க முடியாமல் தடுமாறும் ரிசோர்ட்ஸ் வோர்ல்ட் செந்தோசாவில் (RWS) குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையில்...

இவ்வாண்டு தொடக்கம் முதல் புதிதாக நடப்புக்கு வந்துள்ள இத்திருத்தப்பட்ட சட்டப் பிரிவின்கீழ் குற்றம் சாட்டப்படும் முதல் ஆள் 34 வயது முத்து முருகேசன் என்று சொல்லப்படுகிறது. 

இவ்வாண்டு தொடக்கம் முதல் புதிதாக நடப்புக்கு வந்துள்ள இத்திருத்தப்பட்ட சட்டப் பிரிவின்கீழ் குற்றம் சாட்டப்படும் முதல் ஆள் 34 வயது முத்து முருகேசன் என்று சொல்லப்படுகிறது. 

சிங்கப்பூரில் இந்திய ஆடவர் மீது மானபங்க குற்றச்சாட்டு

மானபங்கம் தொடர்பில் புதிதாக நடப்புக்கு வந்துள்ள திருத்தப்பட்ட குற்றவியல் சட்டப் பிரிவின் கீழ் தொல்லை கொடுத்ததற்காக ஓர் இந்திய நாட்டவர்...