சாலை சந்திப்பு

“குறுக்குவழி”யில் செல்லும் வாகன ஓட்டுநர் (சிவப்பு கார்). படம்: SG Road Vigilante யூடியூப் பக்கம்

“குறுக்குவழி”யில் செல்லும் வாகன ஓட்டுநர் (சிவப்பு கார்). படம்: SG Road Vigilante யூடியூப் பக்கம்

சிவப்பு போக்குவரத்து விளக்கைத் தவிர்க்க சில வாகனமோட்டிகள் என்னவெல்லாம் செய்கின்றனர்

சாலைகளில் சிவப்பு போக்குவரத்து விளக்கைத் தவிர்ப்பதற்காக சில வாகனமோட்டிகள் எதுவேண்டுமென்றாலும் செய்யத் தயாராக இருக்கின்றனர். அத்தகைய வழக்கத்திற்கு...

 சாலை சந்திப்பில் இரண்டு கார்கள் மோதிய விபத்தில் நால்வர் காயமடைந்தனர். படம்: ஸ்டோம்ப்

சாலை சந்திப்பில் இரண்டு கார்கள் மோதிய விபத்தில் நால்வர் காயமடைந்தனர். படம்: ஸ்டோம்ப்

ஹவ்காங் சாலை சந்திப்பில் விபத்து; நால்வர் காயம்

அப்பர் சிராங்கூன் ரோடு, ஹவ்காங் அவென்யூ 2, ஹவ்காங் அவென்யூ 3 ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான சாலை சந்திப்பில் இரண்டு கார்கள் மோதிய விபத்தில் நால்வர்...