வெளிநாட்டு

பேரிங் பிரைவெட் எக்விட்டி ஏஷியா நிறுவனம், சிங்கப்பூர் சமூக அறநிறுவனத்திற்கு $600,000 நன்கொடை வழங்கியது. மூத்த அமைச்சர் தர்மன் சண்முகரத்னம் (இடமிருந்து மூன்றாவது) முன்னிலையில் காசோலை வழங்கப்பட்டது. படம்: பேரிங் பிரைவெட் எக்விட்டி ஏஷியா

பேரிங் பிரைவெட் எக்விட்டி ஏஷியா நிறுவனம், சிங்கப்பூர் சமூக அறநிறுவனத்திற்கு $600,000 நன்கொடை வழங்கியது. மூத்த அமைச்சர் தர்மன் சண்முகரத்னம் (இடமிருந்து மூன்றாவது) முன்னிலையில் காசோலை வழங்கப்பட்டது. படம்: பேரிங் பிரைவெட் எக்விட்டி ஏஷியா

வசதி குறைந்தோர், வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் நலனுக்கு $1.3 மி. நன்கொடை

வசதி குறைந்த சிங்கப்பூரர்கள், நிரந்தரவாசிகளுக்கும் வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கும் கைகொடுக்கும் உள்ளூர் நிவாரணத் திட்டங்களுக்காக புதிதாக $1.3...

நிதித் துறையில் பணிபுரியும் வெளிநாட்டவர்களின் எண்ணிக்கை குறித்து கவலை தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் திரு ஓங் அதற்கு விளக்கமளித்தார். படம்: GOV.SG

நிதித் துறையில் பணிபுரியும் வெளிநாட்டவர்களின் எண்ணிக்கை குறித்து கவலை தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் திரு ஓங் அதற்கு விளக்கமளித்தார். படம்: GOV.SG

நிதித்துறையில் உயர்பதவி வகிக்கும் சிங்கப்பூர் குடிமக்களின் எண்ணிக்கை 50%க்கு மேல் கூடியது

நிதித் துறையில் உயர்பதவிகளை வகிக்கும் சிங்கப்பூரர்களின் எண்ணிக்கை 2014ஆம் ஆண்டு இருந்ததைக் காட்டிலும் கடந்த ஆண்டில் 50 விழுக்காட்டிற்கு மேல்...

தங்கும் விடுதிகளை நடத்துவோரிடத்திலும் அவற்றில் தங்கும் வெளிநாட்டு ஊழியர்களிடத்திலும் நம்பிக்கை ஏற்படுத்துதல், விரிவான மருத்துவ ஆதரவை அளித்து அவர்களைக் கவனித்துக்கொள்ளுதல், சிங்கப்பூரர்கள், ஊழியர் குழுக்கள், முதலாளிகள், தங்கும் விடுதி நடத்துநர்கள் ஆகியோருடன் வலுவான பங்காளித்துவத்தை ஏற்படுத்த ஊழியர்களின் ஈடுபாட்டை மேம்படுத்துதல் ஆகிய பணிகளை குழுமம் மேற்கொள்ளும். படம்: திமத்தி டேவிட்

தங்கும் விடுதிகளை நடத்துவோரிடத்திலும் அவற்றில் தங்கும் வெளிநாட்டு ஊழியர்களிடத்திலும் நம்பிக்கை ஏற்படுத்துதல், விரிவான மருத்துவ ஆதரவை அளித்து அவர்களைக் கவனித்துக்கொள்ளுதல், சிங்கப்பூரர்கள், ஊழியர் குழுக்கள், முதலாளிகள், தங்கும் விடுதி நடத்துநர்கள் ஆகியோருடன் வலுவான பங்காளித்துவத்தை ஏற்படுத்த ஊழியர்களின் ஈடுபாட்டை மேம்படுத்துதல் ஆகிய பணிகளை குழுமம் மேற்கொள்ளும். படம்: திமத்தி டேவிட்

சிங்கப்பூரில் வெளிநாட்டு ஊழியர்களை கவனிக்க மனிதவள அமைச்சின் புதிய பிரிவு

வெளிநாட்டு ஊழியர்களையும் தங்கும் விடுதிகளின் செயல்முறைகளையும் ஆதரிக்க புதிய பிரிவு ஏற்படுத்தப்படுவதாக மனிதவள அமைச்சு தெரிவித்து உள்ளது. நம்பிக்கை...

இன்றைய நிலவரப்படி சுமார் 82 விழுக்காடு அதாவது சுமார் 16,000 ஊழியர்கள் தங்களது ஊழியர்களுக்கான பரிசோதனைகளுக்கு பதிவு செய்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

இன்றைய நிலவரப்படி சுமார் 82 விழுக்காடு அதாவது சுமார் 16,000 ஊழியர்கள் தங்களது ஊழியர்களுக்கான பரிசோதனைகளுக்கு பதிவு செய்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

கிருமித்தொற்று பரிசோதனையைச் செய்யத் தவறிய 280 வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் பணிபுரியத் தடை

கட்டாய கொரோனா கிருமித்தொற்றுப் பரிசோதனையைச் செய்ய 280 வெளிநாட்டு ஊழியர்கள்  தவறியதற்காக அவர்கள் வேலையைத் தொடங்குவதற்கு வழங்கப்பட்டிருந்த அனுமதி...

சுமார் 100,000 வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் இந்த வழக்கமான பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளத் தொடங்கியுள்ளனர். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சுமார் 100,000 வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் இந்த வழக்கமான பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளத் தொடங்கியுள்ளனர். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

கொவிட்-19லிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட விடுதிகளில் சுமார் 100 ஊழியர்களுக்கு தொற்று

ஏற்கெனவே கிருமித்தொற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட ஊழியர் தங்கும் விடுதிகளில் வசிக்கும் கட்டுமான, கடல்துறை, பதனீட்டுத் துறை ஊழியர்களுக்கு  ...