வெளிநாட்டு

சிங்­கப்­பூ­ரில் தனிக்குடும்­ப வாழ்வில், கண­வன் மனைவி இரு­வ­ரும் வேலைக்­குச் செல்ல வேண்டிய நிலையில் பிள்ளைகளைப் பேணி கவனித்துக்கொள்ள, சமையல் உள்ளிட்ட ...
மலேசியா அதன் வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான கட்டாய கொவிட்-19 பரிசோதனைத் திட்டத்தை வரும் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் தேசிய அளவில் விரிவுபடுத்த இருப்பதாக அந்நாட்டு...
வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான வழக்கமான சளி/எச்சில் மாதிரி ‘ஸ்வாப்’ பரிசோதனைகளை அதிகரிக்கும் நோக்கில், அதிக எண்ணிக்கையில் விடுதிகளுக்குள்ளேயே பரிசோதனை ...
சிங்கப்பூரில் உள்ளூர் கொரோனா கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள் தொடர்ந்து குறைவாக இருப்பதால், அத்தியாவசிய வர்த்தகப் பயணங்களை ஆதரிப்பது, அதிக எண்ணிக்கையிலான ...
வசதி குறைந்த சிங்கப்பூரர்கள், நிரந்தரவாசிகளுக்கும் வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கும் கைகொடுக்கும் உள்ளூர் நிவாரணத் திட்டங்களுக்காக புதிதாக $1.3 ...