நெருக்கடி

ரஷ்யாவில் உணவுப் பொருட்களின் விலை உள்நாட்டில் உயராமல் இருப்பதை உறுதி செய்யும் நோக்கில், இருப்பில் இருந்த கோதுமையும் பயன்படுத்தப்படுவதால், அங்கும் ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. படம்: ஏஎஃப்பி

ரஷ்யாவில் உணவுப் பொருட்களின் விலை உள்நாட்டில் உயராமல் இருப்பதை உறுதி செய்யும் நோக்கில், இருப்பில் இருந்த கோதுமையும் பயன்படுத்தப்படுவதால், அங்கும் ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. படம்: ஏஎஃப்பி

UN, WHO: கொரோனா கிருமிப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்தாவிடில் உணவு நெருக்கடி ஏற்படக்கூடும்

கொரோனா கிருமிப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்தத் தவறினால் உலகில்  உணவுப்பொருள்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படக்கூடும் என உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் (WHO) தலைமை...

உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் டாக்டர் டெட்ரஸ் அதனோம் கெப்ரியேசஸ் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். படம்: ஏஎஃப்பி

உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் டாக்டர் டெட்ரஸ் அதனோம் கெப்ரியேசஸ் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். படம்: ஏஎஃப்பி

‘கொரோனா கிருமி பரவல் உலக சுகாதார நெருக்கடி’

சீனாவில் தொடங்கி உலகம் முழுவதும் பரவி வரும் கொரோனா கிருமி, உலகளவில் கவலையளிக்கும் பொது சுகாதார நெருக்கடி என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவித்து...