18

படங்கள்: CHONG JUN LIANG, ST FILE

படங்கள்: CHONG JUN LIANG, ST FILE

18 வயதை எட்டிய சிங்கப்பூரர்களுக்கு $100க்கான மின்னிலக்க பற்றுச்சீட்டு

இவ்வாண்டு 18 வயதை எட்டுவோர் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய சிங்கப்பூரர்கள் $100 மதிப்பிலான மின்னிலக்க பற்றுச்சீட்டுகளைப் பெறுவர். ஹோட்டல்களில்...

புதிதாக கிருமித்தொற்று கண்டறியப்பட்ட இருவரும் தேசிய தொற்றுநோய்த் தடுப்பு மையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு, அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

புதிதாக கிருமித்தொற்று கண்டறியப்பட்ட இருவரும் தேசிய தொற்றுநோய்த் தடுப்பு மையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு, அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

மேலும் ஒரு சிங்கப்பூர் மாதுக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று: இதுவரை 18 பேர் பாதிப்பு

சிங்கப்பூரில் வந்திறங்கிய மேலும் இருவருக்கு வூஹான் கொரோனா கிருமித்தொற்று கண்டறியப்பட்டதாக சுகாதார அமைச்சு இன்று (பிப்ரவரி 1)  மாலை தெரிவித்தது...