18

சிங்கப்பூர் பூல்ஸின் பிடோக் பந்தயப் பிடிப்பு நிலையத்திற்குச் செல்லும் மொத்தம் 18 பேர் சம்பந்தப்பட்ட இரு வெவ்வேறு காசநோய் குழுமங்கள் அடையாளம் ...
புதிதாக 18 பேருக்கு இன்று (நவம்பர் 14) கொரோனா கிருமித்தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்டது. அனைவரும் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள். சமூகத்திலோ ஊழியர் தங்கும் ...
இவ்வாண்டு 18 வயதை எட்டுவோர் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய சிங்கப்பூரர்கள் $100 மதிப்பிலான மின்னிலக்க பற்றுச்சீட்டுகளைப் பெறுவர். ஹோட்டல்களில் ...
சிங்கப்பூரில் வந்திறங்கிய மேலும் இருவருக்கு வூஹான் கொரோனா கிருமித்தொற்று கண்டறியப்பட்டதாக சுகாதார அமைச்சு இன்று (பிப்ரவரி 1) மாலை தெரிவித்தது. ...