காக்கி புக்கிட்

காக்கி புக்கிட்டில் உள்ள ‘தி லியோ’ என்ற விடுதியில் தங்கியிருந்த பங்ளாதேஷ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் கொரோனா கிருமியால் பாதிக்கப்பட்டதையடுத்து, அவரும் ...