வியட்னாம்

ஹனோய்: வியட்னாமியத் தலைநகர் ஹனோயின் மத்திய வட்டாரத்தில் உள்ள அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் வெள்ளிக்கிழமை (மே 24) மூண்ட தீயில் 14 பேர் மாண்டனர்.
ஹனோய்: வியட்னாம் நாடாளுமன்றம், மே 22ஆம் தேதி, நாட்டின் புதிய அதிபராகப் பொதுப் பாதுகாப்பு அமைச்சர் டோ லாமைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளது.
ஹனோய்: வியட்னாமின் பொதுப் பாதுகாப்பு அமைச்சரை அந்நாட்டு அதிபராக நியமிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
ஹனோய்: வியட்னாமிய வரலாற்றிலேயே ஆகப் பெரிய நிதி மோசடியின் காரணமாக அந்நாட்டின் சைகோன் கூட்டுப் பங்கு வர்த்தக வங்கி நொடித்துப்போகும் நிலையில் உள்ளது.
சிங்டெல்லும் வியட்னாமின் ஆகப்பெரிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான வியட்டெல்லும் கடலுக்கடியில் கம்பிவட இணைப்பை ஏற்படுத்த உடன்பாடு செய்துள்ளன.