அங்கூலியா பள்ளிவாசல்

அங்கூலியா பள்ளிவாசலில் இன்று பிற்பகல் நடைபெற்ற வெள்ளிக்கிழமை தொழுகை. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

அங்கூலியா பள்ளிவாசலில் இன்று பிற்பகல் நடைபெற்ற வெள்ளிக்கிழமை தொழுகை. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

தொழுகைக்காக பள்ளிவாசலுக்கு வருபவர்கள் மற்றவர்களுடன் கைகொடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டுகோள்

சிங்கப்பூரில் உள்ள பள்ளிவாசல்களில் தொழுகைக்காக வரும் முஸ்லிம்கள் அனைவரும் அவர்களது சொந்த தொழுகை விரிப்புகளைக் கொண்டு வருமாறும் தொழுகைக்கு வரும்...