சுகாதார அமைச்சு

சிங்கப்பூரில் கொவிட்-19 கிருமிப் பரவலைக் கையாண்ட, அமைச்சுகளுக்கு இடையிலான பணிக்குழு சிறப்பாகச் செயல்பட்டதற்கு சுகாதார அமைச்சின் நிரந்தரச் செயலாளர் சான் யெங் கிட்டின் திறன்வாய்ந்த தலைமைத்துவம் முக்கியக் காரணம் என்று சுகாதார அமைச்சர் ஓங் யி காங் கூறியுள்ளார்.
ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு, நீரிழப்பு ஆகியவை காரணமாக அண்மையில் தனது மகன் அலியைப் பறிகொடுத்தார் பாலஸ்தீனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு தந்தை.
வீட்டிலேயே மருத்துவமனைப் பராமரிப்பைப் பெற விரும்பும் நோயாளிகள் கட்டணங்களைச் சலுகை விலையில் செலுத்தலாம்.
பெண்கள் ‘ஐவிஎஃப்’ எனப்படும் செயற்கைக் கருத்தரிப்பு சிகிச்சையை மேற்கொண்டு வெற்றிகரமாக கருவுறும் வாய்ப்புகளை மேம்படுத்த உதவும் புதிய முன்னோடி ஆய்வுத் திட்டத்துக்கு ஜனவரி 2024 நிலவரப்படி 590 பேர் பதிவுசெய்துள்ளதாக பிப்ரவரி 29ஆம் தேதியன்று சுகாதார மூத்த நாடாளுமன்றச் செயலாளர் ரஹாயு மஹ்ஸாம் தெரிவித்தார்.
சுகாதார அமைச்சு, சமூகப் பராமரிப்புத் துறையினர்க்கான சம்பள வழிகாட்டிக் குறிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது.