$175000

 500 பெட்டி முகக் கவசங்களை வாங்க முன்பணமாக $175,000 ஐ செலுத்தியவரை ஏமாற்றியதாக 28 வயது ஆடவரை போலிசார் கைது செய்துள்ளனர். படம்: இணையம்

500 பெட்டி முகக் கவசங்களை வாங்க முன்பணமாக $175,000 ஐ செலுத்தியவரை ஏமாற்றியதாக 28 வயது ஆடவரை போலிசார் கைது செய்துள்ளனர். படம்: இணையம்

இணைய மோசடி: முகக்கவசங்களுக்காக $175,000 முன்பணம் பெற்று ஏமாற்றியதாக இளையர் கைது

ஒரு நிறுவனத்தின் ஊழியர்களுக்கு விநியோகிப்பதற்காக கேரொசெல் இணைய வர்த்தகப் பக்கம் வழியாக 500 பெட்டி முகக்கவசங்களை வாங்க முன்பணமாக $175,000 ஐ...