வெஸ்டர்டாம்

ஹாங்காங்கிலிருந்து இம்மாதம் முதல் தேதி புறப்பட்ட அந்தக் கப்பலுக்கு ஐந்து துறைமுகங்களில் அனுமதி மறுக்கப்பட்டதையடுத்து, கடந்த இரு வாரங்களாக அது கடலிலேயே இருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

ஹாங்காங்கிலிருந்து இம்மாதம் முதல் தேதி புறப்பட்ட அந்தக் கப்பலுக்கு ஐந்து துறைமுகங்களில் அனுமதி மறுக்கப்பட்டதையடுத்து, கடந்த இரு வாரங்களாக அது கடலிலேயே இருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

வெஸ்டர்டாம் கப்பலிலிருந்த 2 சிங்கப்பூரர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்

கம்போடியாவின் சிஹானுக்வில் துறைமுகத்தில் நிறுத்தப்படுவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்ட எம்எஸ் வெஸ்டெர்டாம் கப்பலில் இருந்த இரண்டு சிங்கப்பூரர்கள்...